Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

12-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021.

14-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2021.

12-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên cong bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng Sở.

08-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng Sở.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2020 của Sở GTVT Thái Nguyên.

01-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2020 của Sở GTVT Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2021.

22-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai dự toán NSNN năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công cố công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021.

12-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công cố công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021.

29-04-2021

Ngày 29/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 232/QĐ-SGTVT về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn Phòng Sở

23-04-2021

Ngày 22/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 221/QĐ-SGTVT về việc Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn Phòng Sở Giao thông vận tải.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2021 đã phân bổ cho các đơn vị.

23-04-2021

Ngày 22/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 222/QĐ-SGTVT về việc Công khai dự toán NSNN năm 2021 đã phân bổ cho các đơn vị.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của Sở Giao thông vận tải.

17-04-2021

Ngày 14/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 194/QĐ-SGTVT về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của Sở Giao thông vận tải.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của Văn phòng Sở.

13-04-2021

Ngày 13/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 192/QĐ-SGTVT về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của Văn phòng Sở

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2021 phân bổ cho các đơn vị.

08-04-2021

Ngày 7/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 185/QĐ-SGTVT về việc công khai dự toán NSNN năm 2021 của Sở Giao thông vận tải đã phân bổ cho các đơn vị.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở.

08-04-2021

Ngày 7/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 184/QĐ-SGTVT về việc công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 các đơn vị thuộc Sở.

27-03-2021

Ngày 26/3/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 163/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 các đơn vị thuộc Sở.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn Phòng Sở

27-03-2021

Ngày 26/3/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 162/QĐ-SGTVT về việc công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn Phòng Sở

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai quyết toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở.

27-03-2021

Ngày 26/3/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 151/QĐ-SGTVT về việc công khai quyết toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai quyết toán NSNN theo niên độ năm 2020.

24-02-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai quyết toán NSNN theo niên độ năm 2020.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở GTVT

06-02-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở GTVT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2020 của Sở Giao thông vận tải.

06-02-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2020 của Sở Giao thông vận tải.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4881

Tổng truy cập: 916156