Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

30-08-2021

Thông báo số 955/TB-SGTVT ngày 30/8/2021 của Sở Giao thông Vận tải về thông báo công bố kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Sở giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

20-08-2021

Thông báo số 1900/TB-HĐTDCC ngày 20/8/2021 của Hội đồng Tuyển dụng công chức Sở GTVT về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Sở giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai danh sách tiếp nhận phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

19-08-2021

Thông báo số 1889/SGTVT-VP ngày 19/8/2021 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc công khai danh sách tiếp nhận phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

06-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

15-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

15-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Công khai Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở.

30-06-2021

Quyết định số 339/QĐ-SGTVT ngày 28/6/2021 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc bổ nhiệm ông Chu Hồng Đông giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở.

Công khai Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải.

16-06-2021

Quyết định số 293/QĐ-SGTVT ngày 15/6/2021 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2021 điều chỉnh.

05-04-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2021 điều chỉnh.

Công khai Quyết định điều động công chức.

31-03-2021

Công khai Quyết định điều động công chức năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai Quy hoạch cán bộ lãnh đạo phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT giai đoạn 2021 - 2025

26-02-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai Quy hoạch cán bộ lãnh đạo phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT giai đoạn 2021 - 2025.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2021.

03-02-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2021.

Công khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Sở GTVT Thái Nguyên năm 2021

16-01-2021

Công khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Sở GTVT Thái Nguyên năm 2021

Công khai Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

05-12-2020

Quyết định số 568/QĐ-SGTVT ngày 4/12/2020 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh, Trạm Trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Công khai Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở.

05-12-2020

Công khai Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở.

Công khai Quyết định bổ nhiệm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

04-12-2020

Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Hoàng Anh giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

Công khai Quyết định tuyển dụng công chức.

01-12-2020

Quyết định số 555/QĐ-SGTVT ngày 30/11/2020 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lại Vũ Hiệp vào ngạch Chuyên viên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2020

27-11-2020

Ngày 27/11/2020, Sở GTVT Thái Nguyên ra Thông báo số 1989/TB-SGTVT về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2020.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2020

05-11-2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2020

Công khai Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Trạm Trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thái Nguyên.

02-11-2020

Quyết định số 486/QĐ-SGTVT ngày 01/11/2020 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Danh Trung giữ chức vụ Phó Trạm Trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thái Nguyên.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4930

Tổng truy cập: 916152