Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Cung cấp thêm trang thông tin Sở Giao thông vận tải trên Zalo.

28-08-2021

Để tăng cường kết nối giữa Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp, từ tháng 8 năm 2021, Sở Giao thông vận tải cung cấp thêm trang thông tin Sở Giao thông vận tải trên Zalo.

Sở GTVT Thái Nguyên: Tăng cường các giải pháp họp và hội nghị trực tuyến.

19-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên tăng cường các giải pháp họp và hội nghị trực tuyến.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thực hiện chương trình hỗ trợ Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa nhỏ

29-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên thực hiện chương trình hỗ trợ Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa nhỏ

Thái Nguyên: Cài đặt ứng dụng C-ThaiNguyen

08-06-2021

Thái Nguyên cài đặt ứng dụng C-ThaiNguyen

Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải với hệ thống đô thị thông minh (ITS)

03-06-2021

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, đang đặc biệt chú trọng tới việc ứng dụng công nghệ số, sử dụng số liệu một cách sâu rộng cho toàn bộ hoạt động quản lý vận tải, bằng việc xây dựng hệ thống đô thị thông minh ITS. Và hệ thống ITS sẽ bao gồm những nội dung quan trọng sau đây.

Sở GTVT Thái Nguyên: Phát động Hưởng ứng phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025”

03-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên phát động Hưởng ứng phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025”

Sở GTVT Thái Nguyên: Ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025” của Sở Giao thông vận tải

02-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025” của Sở Giao thông vận tải.

Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

30-05-2021

Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

Sở GTVT Thái Nguyên: Định hướng và khuyến khích phát triển giải pháp giao thông thông minh giai đoạn đến năm 2023.

19-05-2021

Sở GTVT Thái Nguyên định hướng và khuyến khích phát triển giải pháp giao thông thông minh giai đoạn đến năm 2023.

Bộ GTVT: Chuyển đổi số để thay đổi căn bản phương thức quản lý

19-05-2021

Chương trình chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và đột phá cho việc thực hiện mục tiêu chiến lược của ngành. Việc ứng dụng công nghệ số sẽ thay đổi căn bản phương thức quản lý của Bộ.

Sở GTVT Thái Nguyên: Những tích cực trong chuyển đổi số của ngành trên địa bàn tỉnh.

19-05-2021

Giai đoạn 2000-2020, ngành Giao thông vận tải xác định “xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là khâu đột phá”; thực tiễn trong giai đoạn qua, hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh và cả nước nói chung đã phát triển tương đối đồng bộ, xứng tầm nhiệm vụ là “khâu đột phá” chiến lược để kích thích kinh tế xã hội phát triển. Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của ngành trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2025, là thực hiện “chuyển đổi số là khâu đột phá”, giúp thay đổi căn bản phương thức quản lý, hiện đại hóa ngành trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải tại địa phương.

MỞ CHUYÊN MỤC “CHUYỂN ĐỔI SỐ” NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

19-05-2021

Thực hiện hướng dẫn số 627/STTTT-CNTT ngày 18/5/2021, từ ngày 19/5/2021, Sở Giao thông vận tải mở chuyên mục “CHUYỂN ĐỔI SỐ” trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4539

Tổng truy cập: 916087