Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Tăng cường các giải pháp họp và hội nghị trực tuyến.

19-07-2021 13:35

Triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Thực hiện chương trình Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã tích cực triển khai các giải  pháp họp và hội nghị trực tuyến. Mục tiêu được Sở GTVT Thái Nguyên đề ra cùng với ngành GTVT cả nước là trong năm 2021 và tầm nhìn đến 2025, phấn đấu ít nhất 50% cuộc họp với Trung ương và các Sở, ngành tại địa phương được thực hiện trực tuyến, rút ngắn 30 - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.

(Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, do Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở GTVT Thái Nguyên).

Sáu tháng đầu năm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ GTVT đã xây dựng phần mềm https://hoptructuyen.mt.gov.vn để triển khai các nhiệm vụ về an ninh, an toàn vận tải thông suốt trong cả nước. Bộ GTVT duy trì họp với các địa phương hằng ngày từ 17h00, các địa phương cần xin ý kiến chỉ đạo, đăng ký họp qua hình thức trực tuyến nêu trên. Nhờ vậy, các chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương được thực hiện nhanh chóng, qua giải pháp họp trực tuyến. Khắc phục các khó khăn về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Sở GTVT đã có kịp thời kết nối với hạ tầng họp trực tuyến của Bộ GTVT. Từ đó, Sở đã giảm tối đa thời gian di chuyển và dự hội nghị cấp Trung ương. Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở duy trì họp qua ứng dụng Webex; với các cuộc họp nội bộ cơ quan thông qua thông qua ứng dụng phòng họp trực tuyến Zavi.

Triển khai nhiệm vụ “phòng họp không giấy tờ” và “văn phòng điện tử” , hiện nay, Sở hạn chế tối đa việc in ấn tài liệu họp. Các tài liệu được số hóa và chuyển qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Sở.

Với việc triển khai từng bước có hiệu quả các ứng dụng họp và hội nghị trực tuyến, Sở GTVT đang từng bước thực hiện nhiệm vụ “chuyển đổi số” đối với việc xây dựng chính quyền số, hướng tới phục vụ người dân nhanh, hiệu quả ./.

Chu Hồng Đông
Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4361

Tổng truy cập: 916192