Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thực hiện chương trình hỗ trợ Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa nhỏ

29-06-2021 17:20

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyển đổi số.

Để đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong ngành Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt doanh nghiệp SMEs) đang hoạt hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận tải tích cực tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SMEs và sử dụng các nền tảng Chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn hoặc http://smedx.mic.gov.vn  do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và vận hành. Các đơn vị có thể truy cập địa chỉ http://smedx.vn hoặc http://smedx.mic.gov.vn để đăng ký, tham gia và sử dụng các nền tảng chuyển đổi số hoặc để được cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, như:

+ Lĩnh vực Quản trị và nghiệp vụ quản lý (Nhóm nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp; nhóm nền tảng dịch vụ kế toán, tài chính; nhóm nền tảng thanh toán trực tuyến; nhóm nền tảng nhân sự, tổ chức);

+ Lĩnh vực khách hàng và thị trường (Nhóm nền tảng quảng cáo, tiếp thị trực tuyến; nhóm nền tảng chăm sóc khách hàng);

+ Lĩnh vực hạ tầng công nghệ và an ninh mạng (Nhóm nền tảng an toàn, an ninh mạng; nhóm nền tảng hạn tầng công nghệ);

+ Lĩnh vực nghiệp vụ chuyên ngành (Nhóm nền tảng nhà hàng, cửa hàng; nhóm nền tảng khách sạn, điểm vui chơi);...

Các đơn vị có nhu cầu hoặc đề xuất, kiến nghị về việc triển khai hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp SMEs gửi về Sở GTVT, số 350, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên (liên hệ ông: Ngô Quốc Huy – Đt: 0978709271) để tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện./.

Chu Hồng Đông - tổng hợp
Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4870

Tổng truy cập: 916008