Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0208 3856 534

Fax: 0208 3856 026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

DANH BẠ BAN GIÁM ĐỐC SỞ GTVT THÁI NGUYÊN

1. Đ/c Lê Văn Vịnh: Giám đốc
ĐTDĐ 0986676222
ĐTCQ:  0208.3856611
Email:  vinhlv.sogtvt@thainguyen.gov.vn
2. Đ/c Tạ văn Thuyết: Phó giám đốc
ĐTDĐ:  0912024182
ĐTCQ:  0208.3851060
Email:  thuyettv.sogtvt@thainguyen.gov.vn
3.Đ/c  Hà Huy Giang: Phó giám đốc
ĐTDĐ:  0945673728
ĐTCQ:  0208.3851963
Email:

 gianghh.sogtvt@thainguyen.gov.vn

4.Đ/c  Trần Văn Long: Phó giám đốc
ĐTDĐ:  0912779777
ĐTCQ:  0208.3851963
Email:

 longtv@thainguyen.gov.vn

DANH BẠ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

TT

Phòng, đơn vị

Trưởng phòng/ GĐ đơn vị

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

Lê Hải Lân

0979565886

2

Kế hoạch Tài chính

Nguyễn Thị Mai Hoa

0914469942

3

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Vũ Hồng Quang

0903477752

4

Quản lý Chất lượng công trình và An toàn giao thông

Trịnh Bá Sơn

0986285689

5

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lê Hải Linh

0913286490

6

VP Ban An toàn giao thông

Tân Hoàng Long

0912121405

7

Trường Trung cấp nghề GTVT

Trần Danh Trung

0985286777

8

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Lê Nam Hưng

0913383213

9

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn giao thông

Nguyễn Đình Vũ

0986052183

10

TT Công đoàn ngành

Hoàng Thị Minh Hương (Phó Chủ tịch CĐN)

0912802621

11

Đoàn Thanh niên

Trần Thanh Tùng (Bí thư)

0395554502

12

TT Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Chu Hồng Đông - Phó Chánh Văn phòng Sở 

(Phụ trách bộ phận)

0916496622

13 Thanh tra Sở  Trần Hoàng Anh  0913396944

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3166

Tổng truy cập: 435237