Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên: Vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa tích cực phòng chống dịch Covid-19.

19-05-2021

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa tích cực phòng chống dịch Covid-19.

Chức năng nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

01-01-2021

Chức năng nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4494

Tổng truy cập: 916118