Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Chức năng nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

01-01-2021 10:28

I. Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh:

1. Chức năng: Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chức năng phối hợp với cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý các xe cơ giới quá tải, quá khổ giới hạn cho phép lưu hành trên các Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh và đường bộ địa phương.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc

II. Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải:

1. Chức năng: Đào tạo nghề trung cấp, sơ cấp, đào tao thường xuyên trên cơ sở các nghề trường đăng ký và được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp tham mưu công tác đào tạo cán bộ cho các địa phương liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý. 

2. Nhiệm vụ: Thực hiện theo Điều lệ Trường Trung cấp nghề được UBND tỉnh phê duyệt và theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2008 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

III. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên:

1. Chức năng: Thực hiện kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm; phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu công tác QLNN về lĩnh vực quản lý phương tiện trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ.

IV. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình và Tư vấn xây dựng giao thông:

1. Chức năng: Thực hiện công tác kiểm định, giám định chất lượng công trình, kiểm tra chứng nhận an toàn chịu lực công trình và hoạt động dịch vụ tư vấn xây dựng giao thông.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về tổ chức lại Kiểm định chất lượng công trình và Tư vấn xây dựng giao thông.


Văn phòng Sở - Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5018

Tổng truy cập: 916153