HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ISO 9001:2005

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ISO 9001:2005

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH 14/QĐ-SGTVT NGÀY 16/11/2017

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH 507/QĐ-SGTVT NGÀY 21/11/2017

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THÁNG 12 NĂM 2017

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2017

Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác

Công khai trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải 2017

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÀN NĂM 2017 CỦA SỞ GIAO THÔNG VÂN TẢI

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÀN NĂM 2017 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

QUYẾT ĐỊNH 1510/QĐ-UBND NĂM 2013 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

NGÀY 11/9/2017 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 384/QĐ-SGTVT VÀ 385/QĐ-SGTVT VỀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao