Quyết định số 08/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2018 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2017 của Sở GTVT Thái Nguyên

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ISO 9001:2005

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ISO 9001:2005

Quyết định về việc Công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Giao thông vận tải

ĐƯỜNG DÂY NÓNG KHI CẦN LIÊN HỆ VỚI LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Quy hoạch giao thông gắn với phát triển kinh tế xã hội

Với đặc thù là một tỉnh trung tâm của vùng Việt Bắc, có vị trí tiếp giáp với nhiều tỉnh thành và thủ đô Hà Nội, ngành giao thông vận tải Thái Nguyên có những tiềm năng và lợi thế rất lớn để phát triển.

bản đồ hành chính

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao