Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Kế hoạch Tổ chức đảm bảo giao thông và An toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021

15-07-2020

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 1186/KH-SGTVT ngày 14/7/2020 về Tổ chức đảm bảo giao thông và An toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Phát triển hạ tầng giao thông đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và liên kết vùng theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW

01-05-2020

Ngày 20.5.2019, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm năm thực hiện hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020 (Nghị quyết số 37-NQ/TW). Về lĩnh vực giao thông vận tải, trong giai đoạn qua đã được tỉnh Thái Nguyên quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và liên kết vùng.

Giao thông nông thôn Thái Nguyên chuyển mình sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

03-04-2020

Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bức tranh giao thông nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã xây dựng mới, cải tạo, cứng hóa được 8.005 km đường giao thông. 104/139 xã đạt tiêu chí về giao thông, nâng tỷ lệ số xã đạt tiêu chí này từ 0,7% năm 2011 lên 74,8% năm 2019.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2990

Tổng truy cập: 435311