Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Giao thông nông thôn Thái Nguyên chuyển mình sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

03-04-2020 09:54

Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bức tranh giao thông nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã xây dựng mới, cải tạo, cứng hóa được 8.005 km đường giao thông. 104/139 xã đạt tiêu chí về giao thông, nâng tỷ lệ số xã đạt tiêu chí này từ 0,7% năm 2011 lên 74,8% năm 2019.

Thi công đường GTVT ở các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự đồng của nhân dân

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao của các cấp ủy Đảng, Chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, chúng ta đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó có phát triển hạ tầng giao thông. Năm 2010 tỉnh Thái Nguyên mới có 03 tuyến Quốc lộ với tổng chiều dài 184 km; 289 km tỉnh lộ mới được nhựa hóa 85%. Đến nay tỉnh Thái Nguyên đã có 01 tuyến cao tốc, 07 tuyến tiêu chuẩn Quốc lộ với tổng chiều dài 305km thảm BTN; 374 km tỉnh lộ đã nhựa hóa, bê tông hóa 100%.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh Thái Nguyên có tối thiểu 70% số xã đạt chuẩn về GTNT theo bộ tiêu chí NTM, nhiệm vụ đặt ra với địa phương là rất lớn. Do xuất phát điểm của hạ tầng GTNT của tỉnh thấp, khi bắt đầu triển khai Chương trình MTQG về xây dựng NTM, toàn tỉnh mới có 01 xã đạt tiêu chí giao thông theo bộ tiêu chí NTM (đạt 0,7%). Trong khi đó, chiều dài đường GTNT lớn, kết nối thiếu đồng bộ, chủ yếu là đường cấp thấp, cấp phối, đường đất. Trên 9.100 km đường liên xã, liên xóm, nội đồng cần được thi công đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia. Bên cạnh đó, Quy hoạch hạ tầng GTNT ở các địa phương, nhất là ở cấp xã còn nhiều bất cập, chưa phù hợp, sát với thực tế địa phương.

Xác định rõ những mục tiêu và khó khăn trong xây dựng hạ tầng GTNT theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, ngành Giao thông vận tải với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đã chủ động, tích cực “chung tay” cùng các địa phương trong tỉnh từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu đặt ra trong xây dựng NTM đến năm 2020 về lĩnh vực giao thông vận tải. Điều đó thể hiện ở một số mặt công tác sau:

Tập trung làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo điều hành. Sở GTVT đã thành lập tổ công tác của Sở do một đồng chí lãnh đạo Sở làm tổ trưởng để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM của ngành; tích cực tham gia hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch, xây dựng thiết kế điển hình,  hướng dẫn quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM; kiểm tra tiêu chí giao thông để hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM.

Tổ chức tập huấn về quản lý, xây dựng đường GTNT. xác định đây là khâu quan trọng, nhất là ở cấp xã, Sở đã tổ chức 5 khóa tập huấn ngắn hạn cho cán bộ, công chức các xã trên địa bàn tỉnh về quản lý, xây dựng GTNT với trên 400 cán bộ tham gia, kinh phí 600 triệu đồng.

Vận động và hỗ trợ các địa phương nguồn lực để xây dựng đường GTNT. Ngoài việc vận động hỗ trợ 25 tỉ đồng từ Quỹ BTĐB Trung ương, Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải đã hỗ trợ toàn bộ chi phí khảo sát thiết kế và tư vấn giám sát, hỗ trợ 50% chi phí quản lý dự án với tổng giá trị trên 2 tỉ đồng để xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ nâng cấp hệ thống đường trục xã; hỗ trợ xã Phương Giao, huyện Võ Nhai 60 triệu đồng thi công đường vào khu Lân Thùng, xóm Đồng Dong; 100 triệu đồng xây dựng đường đầu cầu treo Làng Héo, huyện Định Hóa đồng từ nguồn đóng góp của CBCC, NLĐ trong ngành.

Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Bộ GTVT bố trí kinh phí thực hiện chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020; đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 07 cầu treo dân sinh, 16 cầu cứng, đang khảo sát, thiết kế 13 cầu, tiếp tục đề xuất bổ sung 55 cầu vào dự án.

Từ những triển khai tích cực trên, hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư đã và đang phát huy hiệu quả trên khắp địa bàn tỉnh, đã phát huy được vai trò của mình là: Tạo điều kiện tiền đề thuận lợi cho người nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giầu; các dịch vụ xã hội được mở rộng; việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tiếp cận tinh hoa văn hóa nhân loại cũng ngày một được nâng cao. Cùng với ngành Giao thông vận tải , các Sở, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc bằng những ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng giao thông đến năm 2020. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào bằng đóng góp ngày công lao động, hiến đất và tài sản trên đất để phục vụ làm đường GTNT. Bức tranh GTNT tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới, cải tạo, cứng hóa được 8.005 km đường GTNT. Toàn tỉnh đã có 104/139 xã đạt tiêu chí về giao thông, nâng tỷ lệ từ 0,7% năm 2010 lên 74,8%.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, trong giai đoạn tiếp theo tỉnh cần tiếp tăng mức hỗ trợ xi măng cho các xã để có điều kiện nâng cao tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, ưu tiên phân bổ tiếp cho các xã làm tốt công tác GPMB, đảm bảo tiến độ, chất lượng, sớm hoàn thành quyết toán công trình. Bên cạnh việc hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp vai trò dẫn dắt và định hướng trong xây dựng đường GTNT, cần có các giải pháp đồng bộ để người dân tăng nhanh thu nhập, nâng cao mức sống và tích lũy, có điều kiện để tham gia đóng góp nhiều hơn vào xây dựng hệ thống đường GTNT ngày một phát triểnh. Các địa phương cần rà soát lại quy hoạch, tập trung các nguồn vốn đầu tư, kêu gọi và lồng ghép các nguồn vốn vào việc xây dựng giao thông theo tiêu chí nông thôn mới với các xã còn lại chưa đạt tiêu chí về giao thông. Tiếp tục vận động nhân dân giải phóng mặt bằng đảm bảo cấp đường theo quy hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người dân với cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Với những bước chuyển mình trên, đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn theo hướng thông thoáng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tạo điều kiện cho tất cả các xã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn một cách rõ nét, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo đó không ngừng được nâng cao./.

Lê Văn Vịnh (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở)Thống kê truy cập

Đang truy cập:4788

Tổng truy cập: 915985