Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Phát triển hạ tầng giao thông đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và liên kết vùng theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW

01-05-2020 09:58

Ngày 20.5.2019, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm năm thực hiện hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020 (Nghị quyết số 37-NQ/TW). Về lĩnh vực giao thông vận tải, trong giai đoạn qua đã được tỉnh Thái Nguyên quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và liên kết vùng.

Đường tròn Trung tâm Thành phố Thái Nguyên - Nút giao thông trung tâm thành phố

Sau 15 năm triển khai, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, từng bước đi vào cuộc sống và đã được những kết quả quan trọng. Nghị quyết số 37-NQ/TW với mục tiêu tổng quát đến năm 2020 “tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển KTXH vùng trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn nhịp độ phát triển chung cả nước; cải thiện rõ rệt và đồng bộ hệ thống hạ tầng KTXH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và đảm bảo an ninh quốc phòng của vùng ….” Trong đó về lĩnh vực giao thông được xác định là “ưu tiên hàng đầu” để Thái Nguyên liên kết với các vùng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đối với Thái Nguyên, các dự án giao thông quan trọng được Nghị quyết số 37-NQ/TW xác định đó là: Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 3 cũ; Xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên; xây dựng đường Hồ Chí Minh; các tuyến đường vành đai; nâng cấp đường sắt sắt Hà Nội – Thái Nguyên, Kép – Lưu Xá.

Bám sát các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, các mục tiêu về hoàn thiện kết cấu hạ tầng được xác trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, với kết quả sau 15 năm được cải thiện rõ rệt; định hướng phát triển “giao thông đi trước một bước” do tỉnh Thái Nguyên hoạch định đã góp phần tạo tiền đề đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực.

Năm 2004, toàn tỉnh có 4.401 km đường bộ, trong đó có 183km đường quốc lộ và 4.218 km từ đường cấp xã trở lên. Đường sắt có tuyến Hà Nội - Thái Nguyên; Kép - Lưu Xá, Quán Triều - Núi Hồng với tổng chiều dài 136,7 km. Đường thủy gồm 02 tuyến nội địa tiêu chuẩn sông cấp 4, gồm tuyến Sông Cầu và tuyến Sông Công, có tổng chiều dài 140 km. Sau 15 năm đầu tư phát triển theo tinh thần Nghị quyết, hạ tầng giao thông của tỉnh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh và vùng. Đến nay, về đường bộ, toàn tỉnh có 4.915 km đường bộ với 100% các tuyến Quốc lộ và Cao tốc đã được thảm bê tông nhựa với chất lượng phục vụ tốt và khá. Trên 95% chiều dài các tuyến đường tỉnh được nhựa hóa; Hệ thống đường gom, đường kết nối các Khu công nghiệp trọng điểm với hệ thống giao thông đối ngoại đã được tỉnh đầu tư là thế mạnh và điểm hấp dẫn đối với nhà đầu tư quan tâm đến Thái Nguyên. Hệ thống đường sắt Thái Nguyên – Hà Nội dài 34,5km được kết nối với đường sắt Bắc Nam; Hệ thống đường thủy trên sông Cầu, Sông Công với cảng Đa Phúc với tổng chiều dài đang khai thác 46km đã cùng góp phần đa dạng hóa các phương thức vận tải trên địa bàn tỉnh. Giao thông được quan tâm đầu tư, phát triển đã xóa bỏ “nút thắt” về hạ tầng trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên. Thái Nguyên trở thành điểm sáng trong khu vực miền núi phía Bắc về thu hút vốn đầu tư FDI. Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 670 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so năm 2017, đứng thứ 4 trong số 63 tỉnh, thành phố; xuất khẩu đạt hơn 25 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số 63 tỉnh, thành phố; thu nhập bình quân đạt 77,7 triệu đồng/người, tăng gần 10 triệu đồng/người so năm 2017. Với mức tăng trưởng cao liên tục trong ba năm qua, bình quân đạt 13,15%/năm, tổng nguồn lực đầu tư giai đoạn 2016 - 2018 đạt 163 nghìn tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính liên kết vùng, kết nối Thái Nguyên với các vùng kinh tế trọng điểm trong khu vực, được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ ngành TW, sự vào cuộc ngay và kịp thời của các ngành, các cấp ở địa phương trong tận dụng nguồn vốn đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng tái định cư, các dự án giao thông được xác định trong Nghị quyết số 37-NQ/TW đã được quan tâm đầu tư, hoàn thành đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng: Dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên; dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 cũ Thái Nguyên – Hà Nội giúp Thái Nguyên và các tỉnh miền núi “liên kết” thuận lợi hơn với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; dự án đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đang triển khai đoạn đi trùng Đại lộ Đông Tây; dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I hoàn thành đã kết nối Thái Nguyên với Bắc Kạn, Cao Bằng; đầu tư nâng cấp một số tuyến đường địa phương lên QL.3C, QL.17 theo đúng quy hoạch được duyệt, nâng tổng số tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh lên 6 tuyến và từ Thái Nguyên – trung tâm vùng Việt Bắc lan tỏa đi khắp các địa phương trong khu vực. Ngoài ra, sự kết nối các Quốc lộ với các tuyến đường địa phương (đường tỉnh) đã tạo thành hệ thống đường giao thông rộng khắp, liên kết Thái Nguyên với các tỉnh, thành phía Nam và vùng trung du miền núi phía Bắc, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương lân cận.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, hạ tầng Bến xe khách, Bến xe buýt đã đang được tỉnh xã hội hóa đầu tư hiện đại, đồng bộ bậc nhất trong khu vực miền núi Phía Bắc. Lực lượng vận tải  đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vận chuyển hàng hoá và sự đi lại của người dân và doanh nghiệp. Với sự phát triển theo hướng đồng bộ - hiện đại trên, ngành giao thông vận tải trong giai đoạn qua, đã phát huy tính tiên phong của ngành trong kết nối hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên và vùng lân cận. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng và nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng, một số nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 37-NQ/TW nhưng chưa triển khai được như: Việc nâng cấp các tuyến đường sắt; Nâng cấp, cải tạo một số Quốc lộ còn chậm do thiếu vốn; hệ thống giao thông minh đô thị chưa được đầu tư .... Đây là những tồn tại cần khắc phục và triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Để tiếp tục nâng cao năng lực kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như lan tỏa, liên kết vùng tới: Khu vực Trung du Miền núi phía Bắc, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (trọng tâm vùng thủ đô Hà Nội); Trong giai đoạn tiếp theo Thái Nguyên cần tiếp tục định hướng và quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp sau:

Tiếp tục có những chính sách quan tâm cho đầu tư cho hạ tầng giao thông đối ngoại, mang tính chất liên kết vùng gồm các tuyến đường bộ: Đầu tư giai đoạn II đường Hồ Chí Minh đi Tuyên Quang; đầu tư hoàn thiện đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội kết nối Bắc Giang – Thái Nguyên – Vĩnh Phúc. Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 1B đi Lạng Sơn, Quốc lộ 37 đi Tuyên Quang đạt tiêu chuẩn đường cấp IV và cấp III đồng bằng; đầu tư nâng cấp đường nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3 thành phố Thái Nguyên) đến Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh). Về đường sắt, cải tạo, nâng cấp và tiếp tục đưa vào sử dụng tuyến đường sắt Kép - Lưu Xá; nghiên cứu mở rộng khổ đường sắt trên các chặng Hà Nội - Quán Triều - Núi Hồng để nâng cao hiệu suất hoạt động. Đối với đường sông đầu tư mở rộng cụm cảng Đa Phúc theo Quy hoạch được duyệt.

Tỉnh cần có những chính sách ưu đãi và thu hút nhà đầu tư tham gia các dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư PPP đối với các dự án đầu tư cho hạ tầng giao thông phát triển và kết nối các khu vực du lịch; dự án và nâng cấp các tuyến giao thông đô thị tại các thành phố, thị xã, thị trấn; đầu tư cho hạ tầng bến xe, bãi đỗ, hệ thống giao thông thông minh.

Đối với giao thông nông thôn, là một phần không tách khỏi hạ tầng giao thông chung của tỉnh; để kết nối rộng khắp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt khu vực nông thôn và vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, đề nghị tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên vốn để hoàn thiện hạ tầng giao thông thôn theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tổng kết thực hiện hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020 là dịp để các cấp, ngành trong tỉnh đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau 15 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt là nhiệm vụ chính trị về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó có những ưu tiên hàng đầu việc xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, hạ tầng bến bãi ... tạo cơ sở liên kết vùng để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

Lê Văn Vịnh

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái NguyênThống kê truy cập

Đang truy cập:4832

Tổng truy cập: 915992