Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Thông báo giảm giá dịch vụ qua Trạm thu phí Km77+922,5 Quốc lộ 3.

22-10-2019 00:00

Ngày 18/10/2019, Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới có Thông báo số 333/CT-TB về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện chính chủ có hộ khẩu thường trú, tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh và trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các huyện: Phú Lương, Đại Từ và Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên lưu thông qua Trạm Km77+922,5 Quốc lộ 3. Dự kiến từ ngày 25/10/2019 đến 5/11/2019, Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới sẽ tiến hành nhận hồ sơ và khoảng 6/11/2019 đến 10/11/2019 sẽ trả thẻ giảm giá cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Toàn văn thông báo như sau:

Phòng QL Chất lượng công trình và An toàn giao thông.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4316

Tổng truy cập: 916217