Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ QL và ĐT tháng 8 năm 2021.

31-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ QL và ĐT tháng 8 năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ địa phương năm 2021.

12-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ địa phương năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

31-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

31-05-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở GTVT: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021.

10-05-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021 đối với gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Phần bổ sung) dự án Đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 3 năm 2021.

13-04-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 3 năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 3 năm 2021.

13-04-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 3 năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C

19-03-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C tỉnh Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C

06-03-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C tỉnh Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C

06-03-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C tỉnh Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án "Tuyến đường kết nối, liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc".

26-02-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án "Tuyến đường kết nối, liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc".

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Sửa chữa thiết bị cấp đổi Giấy phép lái xe năm 2020.

26-06-2020

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Sửa chữa thiết bị cấp đổi Giấy phép lái xe năm 2020.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

31-01-2020

Quyết định số 19/QĐ-SGTVT ngày 31/01/2020 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế, bục phát biểu, bục đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hội trường Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẤU THẦU: Sửa chữa Km0 - Km15+150 ĐT.265B

30-12-2018

Ngày 25/12/2018, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quyết định số 601/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km0 - Km15+150 ĐT.264B

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẤU THẦU: Sửa chữa đột xuất QL.3C

07-12-2018

Ngày 07/12/2018, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quyết định số 521/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất điểm sạt lở ta luy dương đoạn Km9+810 - Km9+900, Km9+910 - Km10 QL.3C và điểm sạt lở mái ta luy âm Km31+800 - Km31+860 QL.3C.

Sở GTVT Thái Nguyên: Mở thầu công trình Xử lý sạt lở, đảm bảo giao thông cho tuyến đường tỉnh ĐT.270

30-11-2018

Ngày 30/11/2018, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị mở thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Xử lý sạt lở, đảm bảo giao thông cho tuyến đường tỉnh ĐT.270

Sở GTVT Thái Nguyên: Mở thầu công trình Sửa chữa đột xuất điểm sạt lở ta luy dương đoạn Km9+810 – Km9+900, Km9+910 – Km10 QL.3C và điểm sạt lở mái taluy âm Km31+800 – Km31+860 QL.3C

11-11-2018

Ngày 11/11/2018, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị mở thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất điểm sạt lở ta luy dương đoạn Km9+810 – Km9+900, Km9+910 – Km10 QL.3C và điểm sạt lở mái taluy âm Km31+800 – Km31+860 QL.3C

Sẽ kiểm soát tải trọng cả xe khách

05-06-2015

Tại buổi tọa đàm với chủ đề: “Lộ trình nào an toàn cho xe khách giường nằm” do Báo Giao thông tổ chức cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, tới đây không chỉ xe tải, mà cả xe khách cũng phải kiểm tra tải trọng.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4769

Tổng truy cập: 916035