Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Sửa chữa thiết bị cấp đổi Giấy phép lái xe năm 2020.

26-06-2020 14:36

 

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-SGTVT ngày 25/6/2020 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ: Sửa chữa thiết bị cấp đổi Giấy phép lái xe năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-SGTVT ngày 26/6/2020 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc phê duyệt Bản yêu cầu Báo giá gói thầu dịch vụ: Sửa chữa thiết bị cấp đổi Giấy phép lái xe năm 2020;

Sở Giao thông vận tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh (rút gọn) gói thầu nêu trên như sau:

- Tên gói thầu: Sửa chữa thiết bị cấp đổi Giấy phép lái xe năm 2020;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, một giai đoạn một túi hồ sơ.

 - Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu báo giá (miễn phí): Từ ngày 26/6/2020 đến trước 7h30 ngày 29/6/2020, trong giờ hành chính.

- Thời gian nộp hồ sơ báo giá: Không muộn hơn 7h30 ngày 29/6/2020.

- Địa điểm: Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên. Số 350 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên (ĐT: 0280.3856.534).   

Sở Giao thông vận tải kính mời đơn vị quan tâm nhận hồ sơ yêu cầu và nộp  hồ sơ chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nguồn: Phòng QLVTPT và NLThống kê truy cập

Đang truy cập:4818

Tổng truy cập: 915993