Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

31-01-2020 07:34

Quyết định số 19/QĐ-SGTVT ngày 31/01/2020 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế, bục phát biểu, bục đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hội trường Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

- Số gói thầu: 01 gói.

- Nội dung: Theo file đính kèm.

Nguồn: Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4705

Tổng truy cập: 915966