Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Đảng bộ Sở GTVT Thái Nguyên: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

25-04-2021 08:26

Ngày 24/4/2021, Đảng bộ Sở GTVT tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tới đảng viên toàn Đảng bộ.

(Toàn cảnh buổi học tập Nghị quyết)

Hội nghị diễn ra trong một ngày, đồng chí Ngô Văn Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt các nội dung cốt lõi trong báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Đồng chí Ngô Văn Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí quán triệt trên cơ sở các nội dung được truyền đạt, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Đặc biệt đối với ngành giao thông vận tải với mục tiêu chiến lược được Đại hội XIII xác định là “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội”, ngành Giao thông vận tải Thái Nguyên trong thời gian tới cần tiếp tục tham mưu thực biện: Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025; Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tuyến đường vành đai V, đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 địa phận tỉnh Thái Nguyên; triển khai thực hiện hoàn thành các tuyến đường kết nối với đường vành đai V, tuyến đường ĐT.261 kết nối các khu du lịch sườn Đông Tam Đảo, Hồ Núi Cốc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu ngành đã đề ra để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4716

Tổng truy cập: 916028