Sở GTVT Thái Nguyên: Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2019”.

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019; ngày 20.6.2019, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 805/SGTVT-VP gửi các phòng và đơn vị trực thuộc hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019.

Sở GTVT Thái Nguyên: Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động trong tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019, ngày 20.6.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành văn bản số 811/SGTVT-VP triển khai hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019.

Sở GTVT Thái Nguyên: Cam kết hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa.

Ngày 28.5.2019, Sở Giao thông vận tải đã ký cam kết hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do UBND tỉnh Thái Nguyên phát động để hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2019.

Đoàn kiểm tra văn bản QPPL và thi hành pháp luật về xử lý VPHC làm việc tại Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

Triển khai các Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên số 140/KH-UBND ngày 28/12/2018 về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng văn bản QPPL năm 2019; số 141/KH-UBND ngày 28/12/2018 về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Ngày 14.06.2019, Đoàn kiểm tra văn bản QPPL và thi hành pháp luật về xử lý VPHC UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Phối hợp liên ngành kiểm tra hoạt động đường thủy nội địa

Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải vừa ký kế hoạch phối hợp liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai dự toán NSNN năm 2019.

Ngày 10.6.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quyết định số 252/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của đơn vị

Sở GTVT Thái Nguyên: Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ngày 7.6.2019, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 750/SGTV-TTr yêu cầu các phòng, ban và đơn vị trực thuộc triển khai học tập và nghiên cứu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 xong trước ngày 20.6.2019

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai dự toán NSNN năm 2019.

Ngày 6.6.2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Giao thông vận tải.

Sở GTVT Thái Nguyên: Ban hành nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân.

Ngày 03.6.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Thái Nguyên: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Ngày 30.5.2019, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 2043/UBND-KSTT về việc thực hiện công khai tiếp nhận, xử lý, phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

bản đồ hành chính
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao