Sở GTVT Thái Nguyên: Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL

Ngày 23.10.2019, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 1539/SGTVT-VP về việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ltham gia góp ý với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai dự toán NSNN năm 2019  của Sở Giao thông vận tải

Sở GT T Thái Nguyên công bố công khai dự toán NSNN năm 2019

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông tin cán bộ Bộ phận một cửa Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Thông báo số 1459/TB-SGTVT ngày 07/10/2019 của Sở GTVT Thái Nguyên về thông tin cán bộ Bộ phận một cửa Sở Giao thông vận tải.

Sở GTVT Thái Nguyên: Hưởng ứng Ngày Pháp luật  Việt Nam năm 2019

Sở GTVT Thái Nguyên hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 với chủ đề của ngành “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật”

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2019.

Ngày 4.10.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quyết định số 502/QĐ-SGTVT về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2019

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019.

Ngày 03.10.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quyết định số 500/QĐ-SGTVT công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao tài sản công năm 2019

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2019.

Ngày 01.10.2019, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 497/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2019.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai điều chỉnh chỉ tiêu biên chế năm 2019

Ngày 20.9.2019, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 459/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai phân bổ điều chỉnh chỉ tiêu biên chế năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018.

Ngày 12.9.2019, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành các Quyết định số 433/QĐ-SGTVT và Quyết định số 434/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Giao thông vận tải và của Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ xét tuyển viên chức  Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đợt 02 năm 2019

Ngày 4.9.2019, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành thông báo số 1250/TB-SGTVT thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đợt 02 năm 2019.

bản đồ hành chính
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao