Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Cài đặt ứng dụng Bluezone Khẩu trang điện tử trên điện thoại thông minh để phòng, chống dịch COVID-19.

04-08-2020 11:13

Triển khai Công văn số 908/STTT-TTBCXB ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tuyên truyền về ứng dụng Bluezone – Khẩu trang điện tử trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải triển khai đến các phòng và đơn vị như sau:

1. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone – Khẩu trang điện tử; thực hiện phổ biến, vận động người thân đặt ứng dụng Bluezone – Khẩu trang điện tử để bảo vệ sức khỏe, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tuyên truyền và cài đặt Bluezone – Khẩu trang điện tử trên điện thoại thông minh như sau:

- Ứng dụng Bluezone – Khẩu trang điện tử là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp. Các điện thoại thông minh được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 02 m, ghi nhận sự tiếp xúc gần. Nếu xuất hiện F0 (Người mang bệnh COVID-19) từ dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các điện thoại thông minh trong cộng đồng Bluezone. Khi đó lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích, so sánh. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bluezone cũng sẽ giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2, tiếp xúc gần với F1... (Thông tin chi tiết trên Trang thông tin điện Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tại địa chỉ: sotttt.thainguyen.gov.vn).

- Liên kết tải Bluezone – Khẩu trang điện tử như sau:

CH Play trên phền mềm Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone

App Store trên phần mềm IOS:

https://apps.apple.com/vn/app/bluezone/id1508062685?ls=1

Yêu cầu các phòng và đơn vị triển khai kịp thời để góp phần phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả trên địa bàn tỉnh./. 

Nguồn: Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4196

Tổng truy cập: 334619