Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2020.

22-05-2020 14:29

Sở GTVT Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 206/QĐ-SGTVT ngày 19/5/2020 về việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2020. Nội dung công khai như sau:

- Quyết định số 206/QĐ-SGTVT: Theo file đính kèm.

- Phụ lục công khai: Theo file đính kèm.

Nguồn: Phòng Tài chính Kế hoạch.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4209

Tổng truy cập: 243796