Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo áp dụng giờ làm việc mùa đông năm 2020.

07-10-2020 15:30

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-UB ngày 26/4/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định giờ làm việc theo mùa.

Sở Giao thông vận tải thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2020 kể từ ngày 15/10/2020 đến ngày 14/4/2021, cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và liên hệ công tác được thuận lợi./.

Nguồn: Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4454

Tổng truy cập: 916140