Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Hội thảo khoa học Đóng góp ý kiến Hệ thống CSDL trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên, lĩnh vực Giao thông Vận tải.

16-06-2020 15:58

Ngày 16/6/2020, tại Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên, Trường Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến đóng góp vào Hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên, lĩnh vực Giao thông Vận tải.

Đ/c Phạm Thị Hiền - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

Đại học Thái Nguyên chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có các đồng chí trong ban chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ khoa học; đồng chí Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Về phía Sở Giao thông vận tải,  đồng chí Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến.

Sau một thời gian triển khai nhiệm vụ khoa học Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 9/10/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên, đến nay phần mềm cơ sở dữ liệu do Đại học Thái Nguyên triển khai đã cơ bản hoàn thành 02 hệ thống: Hệ thống thông tin đa ngành, hệ thống khai thác thông tin trực tuyến. Với kho dữ liệu cung cấp thông tin phong phú, đa dạng, giao diện thân thiện sẽ phục vụ hữu ích cho công tác quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đối với ngành giao thông vận tải, cơ sở dữ liệu trực tuyến được xây dựng trên hai mảng lớn là dữ liệu về vận tải và dữ liệu kết cấu hạ tầng. Về cấu trúc thông tin được xây dựng đã phù hợp với quy định của Bộ Giao thông vận tải về công tác thống kê chuyên ngành. Tuy nhiên, để hệ thống vận hành hiệu quả cần tiếp tục cập nhật số liệu qua các năm được đầy đủ, bổ sung thêm các trường dữ liệu chuyên ngành. Tại hội thảo, đồng chí Lê Văn Vịnh - Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ các phòng và đơn vị tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, báo cáo để Đại học Thái Nguyên cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong thời gian sớm nhất, phục vụ điều hành phát triển KTXH của tỉnh./. 

Nguồn: Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4862

Tổng truy cập: 916001