Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Giám đốc Sở (Ty) Giao thông vận tải giai đoạn tỉnh Thái Nguyên cũ (1945-1965)

05-06-2020 15:06

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH GTVT (28/8/1945-28/8/2020).

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN QUA CÁC THỜI KỲ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải giai đoạn tỉnh Thái Nguyên cũ (1945-1965)

1. Ông Trần Đình Nghị - Trưởng Ty Giao thông vận tải từ năm 1947 – 1949 và từ 1956 – 1960.

2. Ông Điệt - Trưởng Ty Giao thông vận tải 1949 – 1952

3. Ông Nguyễn Mạnh Hoàn – Trưởng ty Giao thông vận tải 1952 – 1953

4. Ông Nguyễn Trọng Duệ - Trưởng ty Giao thông vận tải 1953 – 1955.

Nguồn: Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:5162

Tổng truy cập: 306622