Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Giám đốc Sở Giao thông vận tải giai đoạn tái lập tỉnh Thái Nguyên (1997 - Nay)

05-06-2020 16:14

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH GTVT (28/8/1945-28/8/2020).

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN QUA CÁC THỜI KỲ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải giai đoạn tỉnh Thái Nguyên (1997 – Nay)

1. Ông Đàm Đức Oánh – Giám đốc Sở Giao thông vận tải 1997 – 2000

2. Ông Lê Đình Thi – Giám đốc Sở Giao thông vận tải 2001 – 2009.

3. Ông Trương Văn Phụng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải 2009 – 2018.

4. Ông Lê Văn Vịnh – Giám đốc Sở Giao thông vận tải 2018 – Nay.

Nguồn: Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:3982

Tổng truy cập: 306559