Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Giám đốc Sở (Ty) Giao thông vận tải giai đoạn tỉnh Bắc Thái (1965-1996)

05-06-2020 15:59

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH GTVT (28/8/1945-28/8/2020).

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN QUA CÁC THỜI KỲ

Giám đốc Sở (Ty) Giao thông vận tải giai đoạn tỉnh Bắc Thái (1965-1996)

1. Ông Nguyễn Xuyến – Trưởng ty Giao thông vận tải 1960 – 1972; Trước đó giai đoạn 1956-1960, Phó Trưởng ty Giao thông vận tải.

2. Ông Nông Văn Sảo – Trưởng ty Giao thông vận tải 1972 – 1979; Trước đó giai đoạn 1965 – 1972, Phó Trưởng ty Giao thông vận tải.

3. Ông Trần Duy Hậu – Giám đốc Sở Giao thông vận tải 1979 – 1982

4. Ông Lê Đức Thái – Quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải 1983 -1984; Giám đốc Sở 1984 – 1990.

5. Ông Đàm Đức Oánh – Giám đốc Sở Giao thông vận tải 1990 – 1996.

Nguồn: Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:5177

Tổng truy cập: 306618