Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc hủy GPLX mất xin cấp lại trong tháng 7 năm 2019.

Ngày 05.8.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên có thông báo số 1080/SGTVT-QLVTPT&NL hông báo về việc hủy GPLX mất xin cấp lại trong tháng 7 năm 2019. Theo đó, Sở GTVT Thái Nguyên thông báo danh sách hủy 309 GPLX không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất, đến nay đã được cấp lại.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kế hoạch sát hạch lái xe tháng 8 năm 2019.

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Các Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Căn cứ năng lực, đề xuất của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của người dân, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trong tháng 8/2019 để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố biểu đồ xe chạy ngoại tỉnh áo dụng từ 24.7.2019

Sở GTVT Thái Nguyên công bố biểu đồ xe chạy ngoại tỉnh áo dụng từ 24.7.2019

Sở GTVT Thái Nguyên: Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Sở GTVT Thái Nguyên vừa có văn bản số 964/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 15.7.2019 gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và các lực lượng chức năng (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố thị xã trên địa bàn tỉnh) về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Sở GTVT Thái Nguyên: Xác nhận đăng ký lại biểu trưng (logo) và số điện thoại giao dịch trên các xe taxi của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan  .

Ngày 15.7.2019, Sở GTVT Thái Nguyên có văn bản số 965/TB-SGTVT thông báo về việc xác nhận đăng ký lại biểu trưng (logo) và số điện thoại giao dịch trên các xe taxi của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng của xe 35B-010.68

Ngày 16.7.2019, Sở GTVT Thái Nguyên có văn bản số 978/SGTVT-QLVTPT&NL gửi Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh và thành phố Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng của xe 35B-010.68.

Sở GTVT Thái Nguyên: Chấn chỉnh vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Ngày 16.7.2019, Sở GTVT Thái Nguyên có văn bản số 979/SGTVT-QLVTPT&NL gửi các đơn vị có liên quan (Sở GTVT Tuyên Quang, Các Bến xe khách trên địa bàn, Thanh tra Sở) về chấn chỉnh vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô của Hợp tác xã Vận tải Chùa Hang.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quý III năm 2019

Ngày 12.7.2019, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 313/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quý III năm 2019

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng.

Ngày 11.7.2019 Sở GTVT Thái Nguyên có văn bản số 942/SGTVT-QLVTPT&NL thông báo tới các Sở GTVT, Công an các tỉnh, thành phố về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng đối với 49 phù hiệu đã được ký Quyết định thu hồi.

Sở GTVT Thái Nguyên: Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe kinh doanh vận tải

Ngày 11.7.2019, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 947/SGTVT-QLVTPT&NL gửi các đươn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh về việc Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe kinh doanh vận tải.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao