Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Bộ GTVT: Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT.

18-09-2020 14:51

Ngày 17/9/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Capuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ.

Toàn văn Thông tư như sau: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

Nguồn: Phòng QLVTPT và NLThống kê truy cập

Đang truy cập:4344

Tổng truy cập: 916215