Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Cảnh báo các lỗi vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô tháng 6 năm 2020.

06-08-2020 08:55

 

Căn cứ dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên toàn bộ các xe của các đơn vị từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên cảnh báo nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải có xe vi phạm, cụ thể như sau:

- Tổng số đơn vị có xe vi phạm: 130 đơn vị.

- Tổng số lượt xe vi phạm chấn chỉnh, nhắc nhở: 203 lượt xe.

Để thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về lĩnh vực vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc chấn chỉnh các lỗi vi phạm nêu trên, xử lý nghiêm các lái xe vi phạm. Báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10/8/2020.

Danh sách các lỗi vi phạm: Công văn số 1316/SGTVT-QLVTPTNL. Tải tại đây.

Nguồn: Phòng QLVTPT và NLThống kê truy cập

Đang truy cập:5179

Tổng truy cập: 306643