Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Chấn chỉnh công tác cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển về máy chủ của Tổng cục ĐBVN

13-09-2020 15:28

 

Thực hiện Văn bản số 6390/TCĐBVN-VT ngày 04/9/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động của bến xe khách, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các bến xe khách thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm việc sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Các bến xe khách chưa truyền dữ liệu hoặc có truyền nhưng không liên tục phải thực hiện ngay việc truyền dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, thời hạn cuối cùng phải hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

Giao Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các bến xe khách trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt đối với lỗi vi phạm không áp dụng phần mềm quản lý bến xe, hệ thống camera giám sát theo quy định./.

Nguồn: Phòng QLVTPT và NLThống kê truy cập

Đang truy cập:4770

Tổng truy cập: 916080