Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

04-08-2020 07:55

Căn cứ dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên xe buýt từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020, Sở Giao thông vận tải phát hiện một số vi phạm của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tuyến xe buýt số 03 (Thái Nguyên- Quân Chu):

- Thực hiện không đúng điểm cuối tuyến xe buýt đã được phê duyệt tại Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ;

- Thực hiện không đúng lộ trình chạy xe đã được phê duyệt: Không thực hiện lộ trình trên Đường tỉnh 261 đoạn từ xã Ký Phú đến thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ.

2. Tuyến xe buýt số 06 (Thái Nguyên- Định Hóa):

- Thực hiện không đúng điểm đầu tuyến xe buýt đã được phê duyệt tại Khu vực Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

- Thực hiện không đúng lộ trình chạy xe đã được phê duyệt: Không thực hiện lộ trình trong khu vực thành phố Thái Nguyên đoạn từ Bến xe Trung tâm thành phố Thái Nguyên đến Khu vực tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

3. Tuyến xe buýt số 2 (Yên Lãng- Gang Thép):

Thực hiện không đúng lộ trình đã được phê duyệt: Các phương tiện khai thác tuyến xe buýt số 2 thường xuyên di chuyển sang đường tỉnh 261 đoạn từ thị trấn Hùng Sơn đến xã Ký Phú, huyện Đại Từ; di chuyển đến Khu vực ATK Định Hóa, khu vực thị trấn Chợ Chu ... không thuộc hành trình tuyến đã được phê duyệt.

4. Tuyến xe buýt số 8 (Bình Long- KCN Yên Bình):

Thực hiện không đúng lộ trình đã được phê duyệt: Các phương tiện khai thác tuyến xe buýt số 8 thường xuyên di chuyển sang đường tỉnh 261 đoạn từ thị trấn Hùng Sơn đến xã Ký Phú, huyện Đại Từ; di chuyển đến Khu vực ATK Định Hóa, khu vực thị trấn Chợ Chu ... không thuộc hành trình tuyến đã được phê duyệt.

Để thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt chấn chỉnh ngay vi phạm nêu trên, thực hiện nghiêm hành trình, biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt. Báo cáo kết quả chấn chỉnh, khắc phục về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10/8/2020.

Giao Thanh tra Sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt trên địa bàn.

Yêu cầu các đơn vị Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

Nguồn: Phòng QLVTPTNLThống kê truy cập

Đang truy cập:4107

Tổng truy cập: 306577