Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng.

07-09-2020 16:44

 

Thực hiện Công văn số 8777/BGTVT-VT ngày 06/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng; ngày 7/9/2020, Sở GTVT Thái Nguyên đã ban hành công văn số 1500/SGTVT-QLVTPT&NL gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. Nội dung như sau:

 Nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Sở Giao thông vận tải thông báo:

1. Khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải khách (ô tô, tàu hỏa, phương tiện thủy, …) đi/đến thành phố Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường.

Thời gian áp dụng: Từ 00 giờ 00 phút ngày 07 tháng 9 năm 2020.

2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng.

Đối với các phương tiện vận tải khách xuất phát từ thành phố Đà Nẵng: Yêu cầu thực hiện giãn cách ghế trên phương tiện theo các hướng dẫn tại Công văn số 4145/BGTVT-CYT ngày 29/4/2020 và Công văn số 4157/BGTVT-CYT ngày 29/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nguồn: Phòng QLVTPT và NLThống kê truy cập

Đang truy cập:4338

Tổng truy cập: 334611