Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Tạm thời điều chỉnh lộ trình hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trong thời gian TP Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ

19-08-2021 07:43

Ngày 18/8/2021, Sở GTVT Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 1884/SGTVT-QLVTPTNL về việc tạm thời điều chỉnh lộ trình hoạt động tuyến vận tải hành khách  cố định bằng xe ô tô trong thời gian TP Hà Nội thực hiện  Chỉ thị 16 của Chính phủ

Theo đó trong thời gian TP Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, các tuyến sẽ điều chỉnh cụ thể như sau:

1. Tuyến VTHKCĐ Thái Nguyên- Hải Phòng và ngược lại

- Lộ trình đang thực hiện: Thái Nguyên- QL3- Phổ Yên- TP Hà Nội- QL5- Hải Phòng và ngược lại.

- Lộ trình điều chỉnh: Thái Nguyên- QL3- Phổ Yên- Cao tốc (Hà Nội- Thái Nguyên)- QL18- Bắc Ninh- QL38- Hải Dương- QL5- Hải Phòng và ngược lại.

2. Tuyến VTHKCĐ Thái Nguyên- Thái Bình và ngược lại

- Lộ trình đang thực hiện: Thái Nguyên- QL3- Phổ Yên- TP Hà Nội- QL5- QL39- Hưng Yên- Thái Bình và ngược lại.

- Lộ trình điều chỉnh: Thái Nguyên- QL3- Phổ Yên- Cao tốc (Hà Nội- Thái Nguyên)- QL18- Bắc Ninh- QL38- Hải Dương- QL5- QL39- Hưng Yên- Thái Bình và ngược lại.

3. Tuyến VTHKCĐ Thái Nguyên- Nam Định và ngược lại

- Lộ trình đang thực hiện: Thái Nguyên- QL3- Phổ Yên- TP Hà Nội- QL1A-QL21A- Nam Định và ngược lại.

- Lộ trình điều chỉnh: Thái Nguyên- QL3- Phổ Yên- Cao tốc (Hà Nội- Thái Nguyên)- QL18- Bắc Ninh- QL38- Hải Dương- QL5- QL39- QL1A- QL21A- Nam Định và ngược lại.

Thời gian thực hiện: Trong thời gian TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ (các tuyến trở lại hoạt động theo lộ trình đã được phê duyệt khi TP Hà Nội kết thúc giãn cách xã hội).

Nguyễn Quang Vinh
Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4470

Tổng truy cập: 916088