Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Triển khai sử dụng phần mềm tự động cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa tại địa chỉ website: vantai.drvn.gov.vn

28-08-2021 13:53

 

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa, Tổng cục ĐBVN ban hành văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 và văn bản số 6137/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 26/8/2021 về việc triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hoá theo mã QR Code tại địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn .

Triển khai hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo và đề nghị các đơn vị vận tải, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh về việc cấp Giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR Code đối với xe vận tải hàng hóa, đề nghị thực hiện như sau:

1. Hệ thống cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR Code trên địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn sẽ không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18h00 ngày 26/8/2021.

2. Để đăng ký mới, đề nghị các đơn vị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn . Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị đơn vị in ra để dán trên kính xe, phía dưới bên phụ xe.

3. Các xe đã được cấp mã QR Code trước thời điểm 18h00 ngày 26/8/2021 tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực đề nghị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và nhận mã QR Code mới. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị đơn vị in ra để dán trên kính xe, phía dưới bên phụ xe.

Nguyễn Quang Vinh
Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4747

Tổng truy cập: 916104