Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ISO 9001:2005

14-12-2017

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ISO 9001:2005

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH 14/QĐ-SGTVT NGÀY 16/11/2017

11-12-2017

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH 14/QĐ-SGTVT NGÀY 16/11/2017

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH 507/QĐ-SGTVT NGÀY 21/11/2017

11-12-2017

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH 507/QĐ-SGTVT NGÀY 21/11/2017

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THÁNG 12 NĂM 2017

11-12-2017

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THÁNG 12 NĂM 2017

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2017

23-11-2017

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2017

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN 2017

26-10-2017

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN 2017

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III - 2017

26-10-2017

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III - 2017

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2017

26-10-2017

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2017

Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khac

05-10-2017

Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác

Công khai trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải 2017

05-10-2017

Công khai trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải 2017

Quyết định về việc Công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Giao thông vận tải

05-10-2017

Quyết định về việc Công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Giao thông vận tải

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÀN NĂM 2017 CỦA SỞ GIAO THÔNG VÂN TẢI

15-09-2017

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÀN NĂM 2017 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

13-09-2017

NGÀY 11/9/2017 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 384/QĐ-SGTVT VÀ 385/QĐ-SGTVT VỀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2016

23-08-2017

THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2016

85 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

07-07-2017

85 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2017

07-07-2017

THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2017

THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2017

15-06-2017

THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2017

THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2017

29-03-2017

THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2017

THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

09-03-2017

THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6515

Tổng truy cập: 1695941