Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông vận tải năm 2021

20-10-2021

Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên (Đoàn số 01) do đồng chí Ma Đình Đối, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị: Sở Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Trung tâm phục vụ Hành chính công, đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành tại Sở Giao thông vận tải.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021” Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

22-09-2021

Sở GTVT Thái Nguyên tổ chức thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021” Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2021.

16-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

12-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

15-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

15-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021.

14-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2021.

12-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên cong bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

09-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng Sở.

08-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng Sở.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2020 của Sở GTVT Thái Nguyên.

01-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2020 của Sở GTVT Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

29-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2021.

22-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai dự toán NSNN năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Một số kết quả thực hiện CCHC những tháng đầu năm 2021.

12-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên một số kết quả thực hiện CCHC những tháng đầu năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công cố công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021.

12-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công cố công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 hai dự án cải tạo sửa chữa QL.37 và QL.3 cũ.

09-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 hai dự án cải tạo sửa chữa QL.37 và QL.3 cũ.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở.

09-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021.

29-04-2021

Ngày 29/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 232/QĐ-SGTVT về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn Phòng Sở

23-04-2021

Ngày 22/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 221/QĐ-SGTVT về việc Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn Phòng Sở Giao thông vận tải.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2021 đã phân bổ cho các đơn vị.

23-04-2021

Ngày 22/4/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 222/QĐ-SGTVT về việc Công khai dự toán NSNN năm 2021 đã phân bổ cho các đơn vị.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10235

Tổng truy cập: 1695687