Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2021.

16-08-2021 13:41

Ngày 16/8/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 447/QĐ-SGTVT về việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2021. Nội dung công khai như sau:

- Nội dung Quyết định 447/QĐ-SGTVT: Tải tại đây.

- Số liệu công khai: Tải tại đây.

Nguyễn Thị Mai Hoa
Phòng Kế hoạch Tài chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6129

Tổng truy cập: 1695914