Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021” Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

22-09-2021 20:11

 

Căn cứ Kế hoạch số 2240/KH-SGTVT ngày 31/12/2020 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021;

Căn cứ  Kế hoạch số 995/KH-SGTVT ngày 18/5/2021 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình Chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Giao thông vận tải;

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021” Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính, từ đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính trong ngành Giao thông vận tải.

- Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về cải cách hành chính, chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Thực hiện chương trình Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Cuộc thi được triển khai đồng bộ đến các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Cá nhân là thành viên Ban tổ chức cuộc thi (Các đồng chí Trong Ban Giám đốc Sở; cán bộ Văn phòng Sở) không tham gia dự thi.

2. Phạm vi

Thi tìm hiểu kiến thức về cải cách hành chính nhà nước (tuần 1) và chuyển đổi số (tuần 2) giai đoạn 2021 – 2030.

III. HÌNH THỨC THI:

- Thi trắc nghiệm trên Internet. Đường dẫn (Link) để vào cuộc thi được Ban Tổ chức công bố và gửi riêng theo từng tuần thi.

- Cuộc thi tổ chức theo hình thức trực tuyến. Giao Văn phòng Sở xây dựng bộ câu hỏi, đáp án và thiết kế bài dự thi trắc nghiệm trên các nền tảng công nghệ trực tuyến theo lộ trình 02 đợt thi (thi tuần).

          -  Mỗi đợt thi (tuần thi) thi thí sinh được dự thi duy nhất là 01 lần thi với tổ hợp 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ (dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án). Cụ thể từng tuần như sau:

Tuần 1: Thi tìm hiểu kiến thức cải cách hành chính.  Từ 25/9 đến 02/10/2021.

Tuần 2: Thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số. Từ 3/10 đến 7/10/2021.

  • Tổng hợp công bố kết quả: Xong trước 15/10/2021.

-     Tổ chức tổng kết và trao thưởng tại Hội nghị giao ban công tác cơ quan và được thông báo cụ thể sau.

IV. HƯỚNG DẪN DỰ THI

- Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet để tham gia Cuộc thi.

- Người dự thi truy cập trực tiếp vào trang thông tin điện tử; trang Zalo Sở Giao thông vận tải và lựa chọn Link cuộc thi kèm theo.

- Người dự thi khai báo thông tin cá nhân gồm: Họ và tên; Phòng/ cơ quan đơn vị công tác.

- Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo. Bộ 10 câu hỏi.

- Người dự thi ấn nút Gửi bài dự thi.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập Internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia Cuộc thi.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cá nhân

- Cá nhân đạt giải Cuộc thi tuần được nhận giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

*  Mỗi tuần thi có 04 giải thưởng, gồm:

- 01 giải Nhất: trị giá 1.000.000đ;

- 01 giải Nhì: mỗi giải trị giá 500.000đ;

- 02 giải Ba: mỗi giải trị giá 200.000đ;

* Tiêu chí xét giải thưởng cá nhân tuần:

- Tiêu chí 1: Trả lời đúng hết 10 câu hỏi của Ban Tổ chức.

- Tiêu chí 2: Thời gian hoàn thành dự thi nhanh nhất.

- Tiêu chí 3: Dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Lưu ý tổng số cán bộ cơ quan là 161 người. Mỗi người dự thi 01 lần.

2. Tập thể

- Văn phòng Sở tổng hợp kết quả và tham mưu, trình Lãnh đạo Sở trao 01 Giấy chứng nhận làm tốt công tác tuyên truyền về CCHC và Chuyển đổi số năm 2021 và tiền thưởng 1.000.000 đồng cho tập thể (Phòng/ cơ quan/ đơn vị) làm tốt công tác tuyên truyền, có số lượt người tham gia dự thi nhiều nhất, nhiều cá nhân đạt giải nhất tính trên tỷ lệ cán bộ, CCVC, NLĐ của cơ quan, đơn vị.

3. Nguồn kinh phí trao thưởng

 Ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021” của Sở Giao thông vận tải./.

Văn phòng Sở
Chu Hồng Đông

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10007

Tổng truy cập: 1695706