Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

24-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở GTVT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

24-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2022

12-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

30-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

25-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

20-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải (Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu)

11-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải (Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu)

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Sở Giao thông vận tải đã phân bổ cho các đơn vị

11-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Sở Giao thông vận tải đã phân bổ cho các đơn vị

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

12-04-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

09-04-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN, nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ quý I năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

09-04-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN, nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ quý I năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

24-03-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

Thông tư 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

04-03-2022

Thông tư 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN, nguồn kinh phí sự nghiệp trung ương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

14-02-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN, nguồn kinh phí sự nghiệp trung ương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

10-02-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN địa phương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

08-02-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN địa phương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

08-02-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

25-01-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Sở Giao thông vận tải đã phân bổ cho các đơn vị

20-01-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Sở Giao thông vận tải đã phân bổ cho các đơn vị

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

20-01-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7274

Tổng truy cập: 1695753