Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022

14-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định công nhận và tặng các danh hiệu thi đua năm 2021

19-12-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định công nhận và tặng các danh hiệu thi đua năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc Tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

19-12-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc Tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

14-09-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ QL và ĐT tháng 8 năm 2021.

31-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ QL và ĐT tháng 8 năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2021.

16-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ địa phương năm 2021.

12-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ địa phương năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

31-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 hai dự án cải tạo sửa chữa QL.37 và QL.3 cũ.

09-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 hai dự án cải tạo sửa chữa QL.37 và QL.3 cũ.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở.

09-06-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 đối với dự án Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường kết nối, liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

08-02-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 đối với dự án Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường kết nối, liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 đối với dự án: Cải tạo, nâng cấp QL.3 cũ đoạn Km34+500 - Km38+500.

05-02-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kế hoạch đầu tư năm 2021 đối với dự án: Cải tạo, nâng cấp QL.3 cũ đoạn Km34+500 - Km38+500.

Sở GTVT Thái Nguyên: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải năm 2021

04-01-2021

Sở GTVT Thái Nguyên thông báo ịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020

25-07-2020

Ngày 21/7/2020, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 329/QĐ-SGTVT về việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2020.

22-05-2020

Sở GTVT Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 206/QĐ-SGTVT ngày 19/5/2020 về việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2020

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020

19-05-2020

Ngày 19/5/2020, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 206/QĐ-SGTVT về việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2019.

06-01-2020

Ngày 04/01/2019, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 09/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2019

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2019.

06-01-2020

Ngày 04/01/2019, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 09/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2019

Sở GTVT Thái Nguyên:Báo cáo tình hình công khai tài sản công năm 2019.

04-01-2020

Ngày 4/01/2020, Sở GTVT Thái Nguyên đã lập báo cáo tình hình công khai tài sản công năm 2019.

Sở GTVT Thái Nguyên:Báo cáo tình hình công khai tài sản công năm 2019.

04-01-2020

Ngày 4/01/2020, Sở GTVT Thái Nguyên đã lập báo cáo tình hình công khai tài sản công năm 2019.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10506

Tổng truy cập: 1695692