Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai Quy hoạch cán bộ lãnh đạo phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2021

21-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai Quy hoạch cán bộ lãnh đạo phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giai đoạn 2026 - 2031

20-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giai đoạn 2026 - 2031

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo Danh sách cán bộ, công chức, viên chức xét nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra năm 2022

11-01-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo Danh sách cán bộ, công chức, viên chức xét nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thư Hoàn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái

31-12-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thư Hoàn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Xuân Trưởng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái

31-12-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Xuân Trưởng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định bổ nhiệm ông Dương Văn Phú giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính

31-12-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định bổ nhiệm ông Dương Văn Phú giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Hồng Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên

22-10-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Hồng Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên

Sở GTVT Thái Nguyên: Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2021.

27-09-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

27-09-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

27-09-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

20-09-2021

Sở GTVT Thái Nguyên thông báo kết quả điểm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải năm 2021.

17-09-2021

Sở GTVT Thái Nguyên Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kết thúc chấm thi vòng I kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tảo năm 2021.

16-09-2021

Sở GTVT Thái Nguyên thông báo kết thúc chấm thi vòng I kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tảo năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định bổ nhiệm ông Nông Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng và Tư vấn xây dựng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

01-09-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định bổ nhiệm ông Nông Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng và Tư vấn xây dựng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

30-08-2021

Thông báo số 955/TB-SGTVT ngày 30/8/2021 của Sở Giao thông Vận tải về thông báo công bố kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Sở giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

20-08-2021

Thông báo số 1900/TB-HĐTDCC ngày 20/8/2021 của Hội đồng Tuyển dụng công chức Sở GTVT về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Sở giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai danh sách tiếp nhận phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

19-08-2021

Thông báo số 1889/SGTVT-VP ngày 19/8/2021 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc công khai danh sách tiếp nhận phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

06-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

15-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

15-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6864

Tổng truy cập: 1695957