Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc thanh toán qua QR-Code tại bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

22-03-2022 14:59

Thực hiện triển khai Công văn số 272/STTTT-CNTT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua QR-Code tại bộ phận một cửa.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên tạo mã thanh toán QR-Code tại bộ phận một cửa Sở Giao thông vận tải - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên bắt đầu từ ngày 01/4/2022.

Sở Giao thông vận tải gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp theo yêu cầu./.

Chu Hồng Đông
Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917383