Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0208 3856 534

Fax: 0208 3856 026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

DANH BẠ BAN GIÁM ĐỐC SỞ GTVT THÁI NGUYÊN

1. Đ/c Lê Văn Vịnh: Giám đốc
ĐTDĐ 0986676222
ĐTCQ:  0208.3856611
Email:  vinhlv.sogtvt@thainguyen.gov.vn
2. Đ/c Tạ văn Thuyết: Phó giám đốc
ĐTDĐ:  0912024182
ĐTCQ:  0208.3851060
Email:  thuyettv.sogtvt@thainguyen.gov.vn
3.Đ/c  Hà Huy Giang: Phó giám đốc
ĐTDĐ:  0945673728
ĐTCQ:  0208.3851963
Email:

 gianghh.sogtvt@thainguyen.gov.vn

4.Đ/c  Trần Văn Long: Phó giám đốc
ĐTDĐ:  0912779777
ĐTCQ:  0208.3851963
Email:

 longtv@thainguyen.gov.vn

DANH BẠ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

TT

Phòng, đơn vị

Trưởng phòng/ GĐ đơn vị

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

Chu Hồng Đông

0916496622

2

Kế hoạch Tài chính

Nguyễn Thị Mai Hoa

0914469942

3

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Vũ Hồng Quang

0903477752

4

Quản lý Chất lượng công trình và An toàn giao thông

Trịnh Bá Sơn

0986285689

5

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Nguyễn Quang Vinh

0913386159

6

VP Ban An toàn giao thông

Phạm Công Huấn

0944260778

7

Trường Trung cấp nghề GTVT

Nguyễn Thanh Giang

0985286777

8

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Lê Nam Hưng

0913383213

9

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn giao thông

Nguyễn Đình Vũ

0986052183

10

TT Công đoàn ngành

Hoàng Thị Minh Hương (Chủ tịch CĐN)

0912802621

11

Đoàn Thanh niên

Ngô Khương Duy (Bí thư)

0972309203

12

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh

Trần Hoàng Anh

0913396944

13 Thanh tra Sở  Lê Hải Lân 0979565886

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6633

Tổng truy cập: 1696143