Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định bổ nhiệm ông Nông Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng và Tư vấn xây dựng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

01-09-2021 14:34

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nông Trung Hiếu (sinh ngày 19/01/1985) - Trưởng phòng Thí Nghiệm - Kiểm định, Trung tâm Kiểm định chất lượng và Tư vấn xây dựng giao thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng và Tư vấn xây dựng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên; thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/9/2021.

Điều 2. Ông Nông Trung Hiếu được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 (Không phẩy năm) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Các ông (bà): Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng và Tư vấn xây dựng giao thông, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và ông Nông Trung Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917406