Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Hồng Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên

22-10-2021 10:43

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Vũ Hồng Quân, sinh ngày 23/3/1972, giữ chức vụ Phó Giám đốc trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/10/2021.

Ông Vũ Hồng Quân được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,4 (Không phẩy bốn) kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng; Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên; Trưởng các phòng có liên quan và ông Vũ Hồng Quân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917426