Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc phê duyệt công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III/2021 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên

07-10-2021 10:25

Quyết định:

Điều 1. Phê duyệt công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2021 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên.

Biểu kèm theo:

+ Công khai thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách Quý III năm 2021

+ Thuyết minh thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách Quý III năm 2021

Điều 2. Hình thức công khai: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Thái Nguyên.

Điều 3. Trưởng phòng kế toán - tổng hợp và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nguyễn Thị Mai Hoa
Phòng kế hoạch tài chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917387