Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên: Vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa tích cực phòng chống dịch Covid-19.

19-05-2021 17:06

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

(Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới hướng dẫn công dân Khai báo y tế điện tử khi vào đơn vị)

Triển khai Công văn số 551/STTT-CNTT ngày 7/5/2021 của Sở Thông tin và truyền thông về việc đề nghị tăng cường triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Hiện nay tại hai cơ sở của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên đã đồng bộ triển khai khai báo y tế điện tử bằng quyét mã QR của đơn vị. Khách hàng đến thực hiện đăng kiểm phương tiện có thể chọn khai báo y tế bằng giấy hoặc quyét mã QR trên các ứng dụng Khẩu trang y tế điện tử BlueZone; Ứng dụng Ncovi; Ứng dụng VHD (Vienam Health Declaration) của Viettel. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu đăng kiểm phương tiện của quý khách hàng.

Nguồn: TTĐKXCGThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917197