Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022

14-05-2022 15:02

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ trên tuyến đường tỉnh lộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu  năm 2022. (Số liệu theo biểu chi tiết đính kèm)

Hình thức công khai: Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở GTVT

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính và các phòng nghiệp vụ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nguyễn Thị Mai Hoa
Phòng kế hoạch tài chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9627

Tổng truy cập: 1695718