Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý năm 2022

17-03-2022 08:51

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2022 trên các tuyến đường quốc lộ được ủy thác quản lý và tuyến đường tỉnh lộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

( Số liệu theo biểu chi tiết đính kèm)

Hình thức công khai: Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở GTVT

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính và các phòng nghiệp vụ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nguyễn Thị Mai Hoa
Phòng kế hoạch tài chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6757

Tổng truy cập: 1695903