Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Sở Giao thông vận tải.

14-05-2020

Ngày 9/3/2020, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Sở Giao thông vận tải tại Quyết định số 95/QĐ-SGTVT.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6856

Tổng truy cập: 1695991